EuroParcs Charity Foundation

EuroParcs Charity Foundation (ECF) ontvangt Gold Ribbon

EuroParcs Charity Foundation (ECF) ontvangt Gold Ribbon

EuroParcs Charity Foundation (ECF) ontvangt Gold Ribbon

De EuroParcs Charity Foundation (ECF) heeft in aanloop naar zaterdag 15 februari, die wereldwijd in het teken staat van Wereldkinderkankerdag, een Gold Ribbon mogen ontvangen. Ambassadrice Marga Hermsen ontving dit waardevolle symbool, dat naar het Nederlands vertaald gouden strikje betekent, in het Prinses Maxima Centrum in Utrecht namens dat ziekenhuis en de Vereniging voor Ouders, Kinderen en Kanker (VOKK).

,,De Gold Ribbon  is het internationale symbool voor kinderkanker”, verklaart Marga. ,,Met dit speldje wordt aandacht gevraagd voor alle kinderen die met kanker te maken hebben (gehad) en voor alle kinderen die we in ons hart mee dragen.” Zij mocht namens de ECF het kleinood ontvangen, omdat de stichting een waardevolle sponsor van de VOKK is en daarmee een dito partner van het Utrechtse ziekenhuis.  

De ECF bekostigt voor in ieder geval een periode van twee jaar de vele knuffels die de VOKK gratis weggeeft aan de zieke kinderen. Dat zijn overigens niet alleen beren, maar ook uilen, koeien, giraffes en zelfs een lama. ,,Dat doen we uit maatschappelijke betrokkenheid, zonder dat we daar iets voor terug willen”, verklaart Marga. ,,Dat neemt niet weg deze Gold Ribbon een blijk van waardering is voor onze inzet die ons hart natuurlijk wel verwarmt.”

Meer steun is nodig
Wereldkinderkankerdag is niet alleen in het leven geroepen om mensen meer bewust te maken van de kwetsbare doelgroep, maar ook om duidelijk te maken dat kinderkanker iets anders is dan kanker bij volwassenen. En dus ook een andere aanpak vergt. Verschillende ambassadeurs van Prinses Maxima Centrum, zoals zangeres Maan en dj Sunnery James, vragen daarom om meer steun in de breedste zin van het woord voor kinderen met kanker. Ook financieel, omdat veel voorzieningen in het Utrechtse zenuwcentrum in de strijd tegen kinderkanker buiten het reguliere zorgpakket vallen. Het ziekenhuis zelf heeft deze week een gedachtenmuur gecreëerd waar kinderen, ouders, bezoekers en ziekenhuismedewerkers kunnen uiten wat Wereldkinderkankerdag voor hen betekent.