EuroParcs Charity Foundation

Een warme knuffel voor kinderen met kanker

Zeven jaar geleden werd Stichting Warme Beer opgericht op initiatief van Tomas die zelf tijdens zijn ziekte heel veel baat had gehad aan een in de magnetron te verwarmen knuffel. Hij gebruikte die als kruik als hij het koud had en legde die op zijn lijf waar het pijn deed. Zo’n knuffel gunde hij ieder kind met kanker.

Jaarlijks gaf Stichting Warme Beer bijna 500 opwarmbare knuffels aan zieke kinderen. De knuffels werden enorm goed ontvangen door kinderen, ouders en zorgverleners en droegen zichtbaar bij aan de kwaliteit van leven.

Na 7 jaar besloot het bestuur van Warme Beer het stokje over te dragen en verzocht de VOKK of wij de werkzaamheden wilden voortzetten. Dat deden wij graag. We kenden Tomas en droegen Stichting Warme Beer altijd al een warm hart toe. Jongstleden juni vond de overdracht plaats en ontvingen wij de knuffels die de stichting nog op voorraad had, samen met een restbedrag waarvan wij meteen meer knuffels hebben aangeschaft.

Nu het Prinses Máxima Centrum is geopend, komt alles prachtig samen.

De VOKK is dagelijks in het Máxima aanwezig en heeft sinds de opening op 4 juni bijna 230 knuffels aan kinderen kunnen geven. Warme Beer, zoals we de knuffels blijven noemen om Tomas te ‘eren’, had al een naam in de kinderoncologie maar is nu een begrip. Pedagogisch medewerkers komen knuffels halen voor kinderen die te ziek zijn om er zelf een uit te kiezen. Kinderen komen zelf een knuffel uitzoeken. Ouders halen een knuffel op voor hun kind. Op de afdelingen staan diverse magnetrons zodat de knuffels ook meteen gebruikt kunnen worden waarvoor ze zijn: als warme kruik.

De warme knuffel is al met al een prachtige manier om kinderen direct te steunen tijdens hun zware behandeling.

We verwachten jaarlijks aan alle kinderen in behandeling een warme knuffel te zullen geven. Er zijn elk jaar 600 nieuwe diagnoses; daarbij komen de kinderen die al eerdere zijn gediagnosticeerd en nog in behandeling zijn plus de kinderen die behandeld worden voor een recidief die allemaal nog geen warme beer hebben. We denken jaarlijks 600 warme knuffels aan kinderen te zullen geven!