EuroParcs Charity Foundation
Resort Kaatsheuvel

Steun ons doel

Kunt u zich vinden in de doelstelling van de EuroParcs Charity Foundation en de passie waarmee de medewerkers van de stichting zich inzetten voor de ernstig zieke kinderen? Steun ons dan!

EuroParcs Friends Card
EuroParcs stopt met het uitgeven van de EuroParcs Friends Card. De Friends Card is vanaf heden ook niet meer aan te kopen. Wie in het bezit is van een Friends Card kan deze uiteraard nog gebruiken bij een boeking voor een verblijf bij EuroParcs tot 2 jaar na uitgifte.
Klik hier voor meer informatie over de EuroParcs Friend Card.

Bijdrage
Daarnaast kunt u uiteraard ook een financiële bijdrage geven aan de foundation. Uw gift komt voor 100% ten goede aan rechtstreekse, directe en concrete hulp aan gezinnen die getroffen zijn door kanker en aan alle projecten omtrent de stichting die we jaarrond uitvoeren, zoals het bouwen van een KanjerKasteel. Hebt u vragen over de ECF, dan kunt u terecht bij Marga Hermsen die de dagelijkse gang van zaken coördineert. Zij is bereikbaar via Marga.Hermsen@europarcs.nl

Bankrekeningnummer: NL97 RABO 0139223185